top of page
toppbild2_forelasning.jpg

Genom sitt engagemang i flertalet välgörenhetsorganisationer och sitt genuina arbete gällande värdegrundsfrågor i skol- och företagsvärlden, har Peter skaffat sig ovärderliga erfarenheter kring gruppdynamik, respekt och god attityd. Idag är han flitigt anlitad av organisationer och företag runt om i landet som önskar förbättra företagsklimatet och stärka relationerna mellan medarbetarna. 

Värdegrunds föreläsning för ett bättre företagsklimat.

Igår hade jag glädjen att tillsammans med mina kollegor på Riksidrottsförbundet – SISU – Bosön under 50 minuter få uppleva och inspireras av ditt "performance" och fantastiska engagemang i frågor som rör medmänsklighet, empati och respekt. Det var såååå bra! Mycket tänkvärt och underhållande på samma gång! Tack Peter, jag åkte därifrån med en positiv och behaglig känsla i huvud och kropp!

Annika Wahlberg,

Antidoping/Riksidrottsförbundet

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT

I sin föreläsning talar Peter om organisationens viktigaste värdegrundsfrågor - Respekt, Empati och God attityd. Oavsett om det handlar om ett mindre privat företag, den stora koncernen eller en förening, så strävar varje företagsledare efter en organisation där medarbetarnas attityd genomsyras av glädje, dynamik, trygghet och empati. Sammantaget utgör detta en plattform för kreativitet, energi och produktivitet.

 

Peter hjälper din organisation att implementera ett förhållningssätt som minimerar konflikter, bidrar till bättre samarbeten och inte minst motiverar personalen till ett mer positivt bemötande mot såväl kollegor som kunder.

 

ÖKAD PRODUKTIVITET

Ytterligare en effekt av bättre sammanhållning, teamwork och ömsesidig respekt mellan medarbetarna är ökad lönsamhet. I en miljö utan konflikter och där alla visar en god attityd, frodas produktiviteten. Personalen känner sig stimulerad till att utföra sitt arbete och känner lojalitet gentemot arbetsgivaren och sina kollegor.  

Peter, din föreläsning/workshop om kommunikation och värdegrunder för personalen, var briljant. Din energi och inlevelse gällande dessa frågor, påverkade oss alla positivt i företaget. Lysande! Jag kan verkligen rekommendera dig till andra!

Thomas Eriksson,

Kranpunkten AB

RESPEKTGYMPA

Utöver arbetet som professionell föreläsare inom näringslivet, driver Peter ett omfattande antimobbingprojekt kallat Respektgympa, där han utbildar det svenska skolväsendet i Respekt, Empati och God attityd. Respektgympa är en serie föredrag som riktar sig till elever, pedagoger och inte minst föräldrar. Konceptet har rönt stor framgång i skolor runt om i landet och har uppmärksammats såväl i TV och tidningar som i radio. Klicka på loggan för att besöka Respektgympas hemsida. 

bottom of page